SGNP hawohohewu

From Abulafia Random Generator Wiki
Jump to navigation Jump to search
Story Games Name Project
Contemporary
Fantastic
Historical
Humorous

Compiled by Jason Morningstar

NOTES

Created using Lexgen, http://tmt.sourceforge.net/lexgen/, using Hawaiian phonemes as a base and adding some Nahuatl love for weirdness.

Male

<sgdisplay iterations="4">[male]</sgdisplay>

Female

<sgdisplay iterations="4">[female]</sgdisplay>

God Locations

<sgdisplay iterations="4">[location]</sgdisplay>

<sgtable>

main

1,[male] 1,[female] 1,[location]

male

1,Maho 1,Pimu'no'mo 1,Mo'we'wilo 1,Ke'tlō 1,Miko 1,Nuho 1,Ki'punokawo 1,Wepohu'ko 1,Napokiho 1,Nānāhatlū 1,Pīku'pe 1,Hu'u 1,Hānehoha 1,Lowukapi 1,Nunihu'hē 1,Kapu 1,Hohalekuwe 1,Laluli'ke 1,Pini'hukuhe 1,Muha'lewe 1,Lako'ne 1,Hehomu 1,Pu'mopūli 1,Menepihe 1,Noneheku 1,Kitlehenake 1,Kopokotle 1,Nime 1,Ku'u 1,Naniwomemolu 1,Kani'hunu 1,Punokiwu'nu 1,Nume 1,Kakuhe 1,Lamupimilowe 1,Makopemu 1,Nenehohawe 1,Nelemamu 1,Nukupenu 1,Pu'u

female

1,Hūka 1,Ni'huka 1,Ha'limuhuwapa 1,Ku'ma 1,Mi'hihona 1,La'a 1,Wehilalekā 1,Pewalihuka 1,Tlewatlepa 1,Kopa'pamo'hoka 1,Hekēhehowa 1,Hāpi'ke'ma 1,Nakēmī 1,Mi'ki 1,Mokawuwo'wi 1,Pipapuhi 1,Milumumetli 1,Luli 1,Petlonelulotli 1,Himuhi 1,Tlōtli 1,Wuhohimi 1,Ka'tlemi 1,Ne'ma'li 1,Tlo'māne'ha 1,Ho'pone'hī 1,Hi'mi'ka 1,Lo'nāmana 1,Mūpiwe'pi 1,Tli'nakina 1,Pālu'hi 1,Ke'lohātla 1,Pumīhēweki 1,Pīha'hu'ki 1,Ni'pūna 1,Tla'po'nīpa 1,Ma'kukepi 1,Nāpīlo'hūmūma 1,Nīmōpa 1,Kunōhīla

location

1,Tlōlūtli'kohuhu'kō 1,Wanekamūkinū 1,Kumawilūwēlo 1,Kepikalewe'wule 1,Tlūkuke'niwa' 1,Mewu'pa'nūkī 1,Mahōwūtlotlo 1,Lowololihuhopa 1,Nolapemupohena 1,Pamimolupape 1,Pēpōwahapihuki 1,Hopu'nopīlapōpe 1,Mepemeni'powū 1,Mele'holekemu 1,Mipuwanumo' 1,Tlewenupemotlo 1,Lupinenepoku 1,Hatlonuhapotleni 1,Welunepolokiha 1,Kukawowuhukepu </sgtable>

The Story-Games Name Project uses the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.