Henchman

From Abulafia Random Generator Wiki
Jump to navigation Jump to search

Creates a random henchman with name, stats, and special skill.

<sgdisplay iterations="5">[henchman]</sgdisplay>

<sgtable>

henchman

1,[name]
[race]
HP [Dice.1d4] SV 18
Str [Dice.3d6] Int [Dice.3d6] Wis [Dice.3d6] Dex [Dice.3d6] Con [Dice.3d6] Cha [Dice.3d6]
Skill: [skill]

skill

1,Alchemy 1,Arcana 1,Athletics 1,Business 1,Culture 1,Devices 1,Interaction 1,Religion 1,Riding 1,Sailing 1,Senses 1,Sleight of Hand 1,Survival

race

1,Cactacae 30,Human 10,Dwarf 8,Elf 5,Gnome 20,Halfling 1,Tengu 8,Goblin 5,Orc 5,Half-giant 1,Phanaton 1,Diopsid 1,Cakrol 1,Kobold 1,Vanara 1,Grippli

name

1,Bendetz 1,Auran 1,Ibantz 1,Urgulene 1,Jotzit 1,Donas 1,Sanan 1,Xaieg 1,Ontz 1,Xaikelb 1,Prirmai 1,Erenos 1,Sere 1,Hend 1,Mizeran 1,Enenan 1,Xeluntal 1,Ikarert 1,Pendare 1,Gurand 1,Tikaze 1,Jortinan 1,Katz 1,Perinta 1,Ainef 1,Piotz 1,Fixal 1,Ereang 1,Geruris 1,Ferort 1,Kosttza 1,Leru 1,Hilaril 1,Xantz 1,Aupha 1,Gananeri 1,Igakoen 1,Amoraruro 1,Mandil 1,Analia 1,Peparan 1,Pangor 1,Horixi 1,Konen 1,Kayana 1,Beriren 1,Doridrail 1,Mitikot 1,Josil 1,Anelere 1,Joinari 1,Proran 1,Femianan 1,Xalber 1,Manai 1,Xaraner 1,Maitaka 1,Danit 1,Marim 1,Jomis 1,Bliola 1,Ustzate 1,Bantar 1,Parnena 1,Ixara 1,Jonts 1,Gorana 1,Pertzed 1,Sabanela 1,Anki 1,Masmerer 1,Karalba 1,Lurst 1,Litane 1,Pelest 1,Kenorena 1,Jusarz 1,Marin 1,Peratz 1,Oriant 1,Anerikak 1,Metan 1,Betind 1,Urozak 1,Ponesta 1,Miananeg 1,Balba 1,Binan 1,Alorroxo 1,Bebalo 1,Judan 1,Priona 1,Henadrde 1,Malonain 1,Aristza 1,Belinz 1,Jazkontzk 1,Jolonau 1,Manang 1,Elorrd 1,Eserrar 1,Matxal 1,Lorarurt 1,Osian 1,Mananentz 1,Arolin 1,Anitena 1,Babarte 1,Hoderr 1,Ganar 1,Zaitze 1,Meselof 1,Ananab 1,Frazai 1,Matoni 1,Pargos 1,Junatzo 1,Gerori 1,Krintin 1,Sarianir 1,Gorte 1,Usalllor 1,Naiolont 1,Garidi 1,Senautzi 1,Lostanta 1,Amiat 1,Marrit 1,Joatio 1,Berinaz 1,Gwan 1,Kanar 1,Xangun 1,Belartalale 1,Katat 1,Gakhania 1,Elinik 1,Gerin 1,Gizazi 1,Kantintr 1,Garotza 1,Jananasp 1,Dobisk 1,Osartar 1,Oranenako 1,Osar 1,Izinori 1,Otentrr 1,Jorento 1,Zanta 1,Berik 1,Kenake 1,Zebarer 1,Amat 1,Goreren 1,Kanelm 1,Txeral 1,Eleaxang 1,Mearir 1,Otonana 1,Koagako 1,Ginar 1,Loroar 1,Luanixo 1,Lorinid 1,Magoler 1,Elbixis 1,Jopeni 1,Zortiona 1,Kanener 1,Anterr 1,Elor 1,Txicases 1,Goriol 1,Pazeno 1,Xoner 1,Matortt 1,Ganertziak 1,Gaulit 1,Linjo 1,Hininen 1,Ranino 1,Jandiz 1,Minerdez 1,Apori 1,Xarit 1,Erarenga 1,Dant 1,Orinosko 1,Elerin 1,Ganorax 1,Beri 1,Kaiota 1,Gandeant 1,Enaina 1,Lorerr 1,Berikido 1,Orotan 1,Kiturtin 1,Rorrina 1,Xadelb 1,Xarine 1,Ganerko 1,Yoraiop 1,Ynin 1,Xesera 1,Bixantx 1,Ibitan 1,Laneina 1,Euabet 1,Xantott 1,Mainem 1,Fentiti 1,Asolend 1,Makomenre 1,Mizini 1,Baneri 1,Pralchen 1,Roatzita 1,Palizal 1,Kartotze 1,Jonarika 1,Beroa 1,Gantt 1,Jorir 1,Arinelor 1,Klilia 1,Izara 1,Kario 1,Atzkenaix 1,Garel 1,Dotia 1,Rangin 1,Ineni 1,Setilo 1,Mabentre 1,Luriarmau 1,Rulior 1,Rusariñe 1,Joderi 1,Yales 1,Deanone 1,Gavimare 1,Gitz 1,Maianden 1,Lohina 1,Belin 1,Ananinta 1,Euriko 1,Dohanin 1,Malele 1,Kotze 1,Malask 1,Armasehat 1,Gerna 1,Manaran 1,Bierin 1,Befari 1,Xerioi 1,Santziof 1,Balaosk 1,Maie 1,Oinei 1,Mianar 1,Mantze 1,Bantik 1,Anenar 1,Fenene 1,Geand 1,Jotauial 1,Rerem 1,Benebe 1,Malanat 1,Roti 1,Anini 1,Eria 1,Añeazi 1,Menigo 1,Anterri 1,Ozist 1,Gianaurr 1,Es 1,Pralndo 1,Eser 1,Isarert 1,Loarde 1,Erin 1,Xareaint 1,Manzik 1,Joneni 1,Berani 1,Berisa 1,Kene 1,Joran 1,Doritz 1,Maniane 1,Zantan 1,Kanait 1,Gerren 1,Kangal 1,Mangot 1,Bikotirea 1,Maninga 1,Perion 1,Mandr 1,Ainiko 1,Manese 1,Peria 1,Joaner 1,Meriko 1,Ibia 1,Garti 1,Karulia 1,Eskarinar 1,Mania 1,Jotzale 1,Oranart 1,Zolian 1,Añenera 1,Miserer 1,Berongor 1,Jorinea 1,Uskofari 1,Jonenar 1,Gaxakoti 1,Patar 1,Genara 1,Dolere 1,Banakert 1,Gwane 1,Intinar 1,Gwakorel 1,Esaner 1,Maner 1,Lorarat 1,Gandea 1,Elatz 1,Kelontzi 1,Orintz 1,Garan 1,Orrine 1,Xarine 1,Pato 1,Kaniti 1,Kortike 1,Gantitzi 1,Anjona 1,Janerusko 1,Litze 1,Marineta 1,Anolen 1,Kanota 1,Anderan 1,Juditul 1,Genan 1,Antian 1,Mararia 1,Bego 1,Mikori 1,Anear 1,Horrr 1,Lurttzaur 1,Mase 1,Manaio 1,Rurang 1,Mitzko 1,Kaleako 1,Penanan 1,Xeaya 1,Xananest 1,Angane 1,Mantzi 1,Marta 1,Gertitz 1,Joninar 1,Anrill 1,Dotano 1,Onenai 1,Eusano 1,Bertzi 1,Xarananta 1,Makoral 1,Milot 1,Prina 1,Ixertz 1,Dosan 1,Balbatz 1,Ananen 1,Gotzi 1,Igori 1,Goara 1,Herik 1,Eloene 1,Eurini 1,Gaiska 1,Milolina 1,Aninen 1,Zorere 1,Manelot 1,Pererad 1,Erernal 1,Femane 1,Joris 1,Beraula 1,Loxarost 1,Denero 1,Elintzin 1,Malant 1,Manineri 1,Jortanin 1,Matzi 1,Amanari 1,Eskosa 1,Maroni 1,Gonine 1,Jostin 1,Miere 1,Jonan 1,Gaikine 1,Golartr 1,Prener 1,Sent 1,Garinar 1,Biarinta 1,Xaze 1,Baurant 1,Baringi 1,Perdena 1,Gainari 1,Elinale 1,Garina 1,Bertatin 1,Malori 1,Benai 1,Xeraroti 1,Bebane 1,Bertz 1,Prtaro 1,Amener 1,Jazianan 1,Prerer 1,Penestor 1,Kaneban 1,Kariaz 1,Barata 1,Miorik 1,Hinanatz 1,Panale 1,Kallerri 1,Jurt 1,Bintena 1,Aminina 1,Xenanale 1,Manari 1,Lorerior 1,Luriaris 1,Herinare 1,Mengan 1,Janderor 1,Berari

</sgtable>