Ancient Greek Female Names

From Abulafia Random Generator Wiki
Jump to navigation Jump to search

  Reload
Generator

<sgdisplay iterations="5">[main]</sgdisplay>

<sgtable>

main

1,Achaia 1,Achradina 1,Actaëe 1,Actë 1,Ada 1,Adeia 1,Aedon 1,Aegiolea 1,Aegle 1,Aerope 1,Aethre 1,Agamede 1,Aganippe 1,Agape 1,Agapia 1,Agarista 1,Agathé 1,Agathonice 1,Agave 1,Aglaia 1,Aglaurus 1,Aikaterine 1,Aithra 1,Aketa 1,Alcandre 1,Alcestis 1,Alcippe 1,Alcmene 1,Alcyone 1,Alemene 1,Alkmena 1,Althaea 1,Althaia 1,Althea 1,Amaryllis 1,Amathea 1,Amatheia 1,Amphithoe 1,Amphitrite 1,Ampinomene 1,Amplias 1,Anaïs 1,Anastasia 1,Andromeda 1,Antehe 1,Anteia 1,Antheia 1,Anthousa 1,Anthusa 1,Anticleia 1,Antigone 1,Antiochis 1,Antiope 1,Anysia 1,Appollonia 1,Apseudes 1,Arete 1,Arethusa 1,Argeia 1,Ariadne 1,Arisbe 1,Aristonike 1,Aristophane 1,Arsinoe 1,Artemidora 1,Artemisia 1,Aspasia 1,Astera 1,Astyoche 1,Astyocheia 1,Atalanta 1,Atë 1,Athis 1,Auge 1,Augo 1,Autonoe 1,Auxesia 1,Axiothea 1,Barbara 1,Basiane 1,Baucis 1,Berenike 1,Bito 1,Briseis 1,Caenis 1,Caleope 1,Callianeira 1,Callianessa 1,Calliphana 1,Calypso 1,Canace 1,Castianiera 1,Charis 1,Chione 1,Chiore 1,Chloë 1,Chloris 1,Chryse 1,Chryseis 1,Chrysothemis 1,Cilissa 1,Cilla 1,Circe 1,Clio 1,Clymene 1,Clymere 1,Colubra 1,Corythia 1,Cratais 1,Creusa 1,Crisa 1,Ctimene 1,Cybele 1,Cydippe 1,Cymodoce 1,Cymothoe 1,Cyrene 1,Cythereia 1,Cytheris 1,Damaris 1,Damia 1,Danaë 1,Deianeira 1,Deineira 1,Deiphobe 1,Deipyle 1,Delias 1,Demetria 1,Demophile 1,Dexamene 1,Dianeme 1,Diomede 1,Dione 1,Dirce 1,Doris 1,Dorothea 1,Doto 1,Drosis 1,Dynamene 1,Egeria 1,Egina 1,Eidothee 1,Eileithyia 1,Elcmene 1,Electra 1,Elpir 1,Endeis 1,Enyo 1,Eos 1,Epicaste 1,Eriboea 1,Erigone 1,Eriopis 1,Eriphyle 1,Eris 1,Eucarpia 1,Eudokia 1,Eunice 1,Euodias 1,Euphro 1,Euphrosyne 1,Europa 1,Eurycleia 1,Eurydice 1,Eurynome 1,Evadne 1,Galatea 1,Glauce 1,Glyke 1,Gorgo 1,Gygaea 1,Haidee 1,Halie 1,Harmodias 1,Harmonia 1,Hecuba 1,Hekabe 1,Hekaline 1,Hekate 1,Helice 1,Helike 1,Heliodora 1,Hellanike 1,Helle 1,Hermine 1,Hermione 1,Hero 1,Herophile 1,Hesione 1,Hilaera 1,Hippodameia 1,Hippodamia 1,Hippolyta 1,Hypsipyle 1,Hyrmina 1,Iaera 1,Ianeira 1,Ianessa 1,Ianthe 1,Ino 1,Iola 1,Iolanthe 1,Iole 1,Iomene 1,Ione 1,Iphianassa 1,Iphigenia 1,Iphimedeia 1,Iphis 1,Iphitheme 1,Irene 1,Iris 1,Isadora 1,Ismene 1,Issa 1,Jocasta 1,Kallisto 1,Kallixeina 1,Kassandra 1,Katana 1,Katina 1,Kephissa 1,Kharmion 1,Khlöe 1,Khloris 1,Kleio 1,Kleopatra 1,Klymene 1,Klytemnestra 1,Koré 1,Koritto 1,Kydilla 1,Kynna 1,Kynthia 1,Kypris 1,Kyra 1,Labda 1,Lais 1,Lalage 1,Lampetie 1,Lampito 1,Lanike 1,Laodameia 1,Laodamia 1,Laodice 1,Laothoe 1,Lasthena 1,Latona 1,Leda 1,Lede 1,Leto 1,Leucothea 1,Leucothoë 1,Limnoreia 1,Lois 1,Lyra 1,Maeonia 1,Maera 1,Maia 1,Maiandria 1,Marpessa 1,Medea 1,Medesicaste 1,Megaera 1,Megara 1,Megare 1,Melanie 1,Melantho 1,Melissa 1,Melita 1,Melite 1,Menelaia 1,Merope 1,Metis 1,Metriche 1,Milo 1,Milto 1,Molpadia 1,Monima 1,Monime 1,Mykale 1,Myrine 1,Nausicaa 1,Neaera 1,Nemerte 1,Nephele 1,Nesaea 1,Nicopolis 1,Nikaia 1,Nikasepolis 1,Niko 1,Niobe 1,Nysa 1,Oenone 1,Oitane 1,Olympias 1,Omphale 1,Oreithuia 1,Oreithyia 1,Orithyia 1,Orthia 1,Otonia 1,Pales 1,Panope 1,Panora 1,Parthenia 1,Parthenope 1,Pasiphae 1,Pelopia 1,Penelope 1,Penthesilea 1,Percalus 1,Perialla 1,Periboea 1,Pero 1,Perse 1,Persephone 1,Persis 1,Pervica 1,Pervinca 1,Phaedra 1,Phaedre 1,Phaethusa 1,Phaia 1,Pherenike 1,Pherusa 1,Phigaleia 1,Philea 1,Philinna 1,Philomache 1,Philomela 1,Philona 1,Phoebe 1,Phryne 1,Phylace 1,Phylia 1,Phyllis 1,Phylo 1,Phylomedusa 1,Podarge 1,Polycaste 1,Polydamna 1,Polydora 1,Polymede 1,Polyxena 1,Procne 1,Procris 1,Prone 1,Proto 1,Protogonia 1,Psamathe 1,Psyche 1,Pylia 1,Pyrrha 1,Pythias 1,Raisa 1,Rhea 1,Rhene 1,Rhoda 1,Rhode 1,Rhodope 1,Roxane 1,Sappho 1,Scylla 1,Sebasteia 1,Semele 1,Sophia 1,Sotera 1,Speio 1,Stheneboea 1,Stratonice 1,Tecmessa 1,Telephassa 1,Thais 1,Thalassa 1,Thaleia 1,Theano 1,Thebe 1,Thelma 1,Themis 1,Theodotis 1,Theophane 1,Theophania 1,Theophano 1,Theresa 1,Thessala 1,Thessalonike 1,Thetis 1,Thisbe 1,Thoë 1,Thoösa 1,Thyia 1,Timandra 1,Timo 1,Tryphena 1,Tryphosa 1,Tyro 1,Xanthe 1,Xanthippe 1,Xantippe 1,Xene 1,Xenophile 1,Zenobia 1,Zita 1,Zoe

</sgtable>


See also Ancient Greek Male Names, Ancient Greek Island Names

Attribution

This list was drawn from John Harper's Agon RPG.